Lost & Found

Har du vært uheldig å mistet noe? Ved hjelp av Crowdfind kan du se om vi har funnet det som du leter etter. Hvis vi ikke har funnet din gjenstand kan du legge igjen en forespørsel slik at du blir oppdatert dersom vi finner det du har mistet. 

BERGEN LIVE – CROWDFIND