Personvernerklæring fra Bergen Live AS og Stiftelsen Bergen Music Fest

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bergen Live samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen er oppdatert 06.02.2020.

1. Om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig for
behandlingen av personopplysninger i Bergen Live AS (orgnisasjonsnummer 984 993 412).

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Bergen Live AS
Bergenhus 13
5003 Bergen

Tlf. 55 21 50 60
E-post ved henvendelser om personopplysninger: data(at)bergenlive.no

Den behandlingsansvarlige er også ansvarlig for behandling av personopplysninger for Stiftelsen Bergen Music Fest, da Bergen Live AS på oppdrag fra Stiftelsen Bergen Music Fest arrangerer og markedsfører festivalen Bergenfest. 

De to organisasjonene har en felles nyhetsbrevtjeneste og kundeklubb. For øvrig behandles personopplysninger adskilt i de to organisasjonene. Dette i henhold til en egen avtale mellom Bergen Live AS og Stiftelsen Bergen Music Fest som regulerer hvilke opplysninger som deles mellom de to organisasjonene og til hvilket formål. 

Bergen Live AS behandler personopplysninger på vegne av Stiftelsen Bergen Music Fest til samme formål og på samme grunnlag som beskrevet i denne personvernerklæringen.

2. Kjøp av billetter til konserter og arrangementer

Bergen Live samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med salg av billetter til konserter og arrangementer. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med kunden, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Bergen Live får utlevert personopplysninger fra Ticketmaster, som er Bergen Live sin leverandør av billetter, for å kunne oppfylle kjøpsavtalen med den registrerte, herunder utsende viktig informasjon via e-post eller SMS om arrangementet som den registrerte har kjøpt billett til.

En egen databehandleravtale mellom Ticketmaster og Bergen Live AS regulerer hvilken informasjon Bergen Live AS har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysningene blir også benyttet til å gjennomføre nødvendige analyser av demografien på våre arrangementer. Dette hjelper oss til å gjøre arrangementene våre tryggere og mer effektive, slik at vi på en best mulig måte kan oppfylle kjøpsavtalen med de registrerte. Eksempelvis benytter vi anonymiserte analyser av postnumre til å planlegge transporttilbud og tider for arrangementet.

Til overnevnte formål lagrer vi navn, mailadresse, postnummer, Ticketmaster kundenummer og telefonnummer i programmet Netflex, som driftes av Apility AS. Opplysninger som hentes fra Ticketmaster lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Bergen Live AS og Apility AS som har tilgang til opplysningene som er lagret i Netflex. En egen databehandleravtale mellom Bergen Live AS og Apility AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Bergen Live AS har i oppdrag fra Stiftelsen Bergen Music Fest å oppfylle deler av kjøpsavtalen med Stiftelsen sine registrerte, herunder utsende viktig informasjon via e-post eller SMS om arrangementet som den registrerte har kjøpt billett til. Til dette formålet får Bergen Live AS utlevert overnevnte opplysninger via Ticketmaster etter avtale med Stifelsen Bergen Music Fest. Også disse lagres og behandles i programmet Netflex.

Når Bergen Live AS har oppfylt kjøpsavtalen med den registrerte, på vegne av seg selv eller Stiftelsen Bergen Music Fest, vil de aktuelle personopplysningene knyttet til transaksjonen bli fjernet fra våre registre. 

3. Medlemskap i Bergen Live AS sin kundeklubb

Bergen Live & Bergenfest sin konsertklubb er en kundeklubb der medlemmer blir tilbudt nyheter om våre arrangementer, samt forsalg og gode tilbud. Formålet med behandlingen er markedsføring, og behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den registrerte. Ved innmelding i Bergen Live & Bergenfest sin konsertklubb kan du velge å samtykke til at vi kan gi deg markedsføringsinformasjon på nyhetsbrev og/eller i Facebook-nettverket. Til overnevnte formål lagrer vi mailadressen til den registrerte så lenge den registrerte er medlem i konsertklubben . Den registrerte kan når som helst melde seg ut av konsertklubben via avmeldingsknappen nederst i våre nyhetsbrev, eller ved å kontakte Bergen Live AS. 

Se for øvrig pkt. 4 - Elektronisk markedsføring. 

4. Elektronisk markedsføring

Den behandlingsansvarlige benytter personopplysninger til elektronisk markedsføring. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, enten ved innmelding i Bergen Live & Bergenfest sin konsertklubb, eller ved frivillig samtykke ved billettkjøp hos Ticketmaster, til at Bergen Live AS kan kontakte den registrerte elektronisk med informasjon om arrangementer, nyheter og produkter. Samtykket hos Ticketmaster er frivillig og ikke en forutsetning for å kjøpe billett. 

Til dette formålet behandles den registrertes epostadresse - samt kjøpshistorikk når samtykket er gitt via billettkjøp hos Ticketmaster. For informasjon om formålet med lagring av kjøpshistorikk - se  
pkt. 6 -Profilering. Personopplysningene lagres inntil samtykket til elektronisk markedsføring trekkes tilbake av den registrerte.

a) Nyhetsbrev

Den behandlingsansvarlige sender nyhetsbrev med markedsføringsinnhold til personer som har samtykket til dette ved påmelding til Bergen Live & Bergenfest sin nyhetsbrevtjeneste, ved innmelding i Bergen Live & Bergenfest sin konsertklubb, eller ved billettkjøp hos Ticketmaster. Den registrerte kan når som helst melde seg av nyhetsbrevtjenesten via avmeldingsknappen nederst i våre nyhetsbrev, eller ved å kontakte Bergen Live AS. 

b) Facebook-nettverket

Ved innmelding i Bergen Live sin konsertklubb kan du velge å samtykke til at vi kan gi deg markedsføringsinformasjon i Facebook-nettverket. Dersom du har samtykket til å motta markedsføringsinformasjon i Facebook-nettverket kan vi laste opp epostadressen din til Facebook og målrette annonser mot deg her. Dette gjelder også dersom du har gitt samtykke via Ticketmaster til at Bergen Live AS kan holde deg oppdatert på arrangementer, nyheter og produkter på elektronisk måte. 

Den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte Bergen Live AS. 

Bergen Live AS har en databehandleravtale med Kalibrert AS, som bidrar som tredjepart til annonsering for Bergen Live AS i Facebook-nettverket. Avtalen regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

5. Nettstatistikk, cookies og annen elektronisk markedsføring

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler (cookies) for å forbedre nettstedet vårt og forbedre din opplevelse.  
En cookie er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt og lagres på enhetens harddisk. Disse informasjonskapslene benyttes til ulike formål, blant annet å la nettstedet vårt gjenkjenne enheten når du besøker oss igjen, sørge for at du får tilsendt riktig innhold og til å lagre informasjon om dine preferanser eller tjenester for deg.
 
Vi bruker flere informasjonskapsler til ulike formål. På vår nettside brukes informasjonskapsler til tekniske, analytiske formål samt til markedsføring.

Vi bruker også noen statistikkverktøy som skriver slike informasjonskapsler, for eksempel tall for hvor mange brukere og sidevisninger vi har. I tillegg bruker vi Google Analytics for å kunne måle aktiviteten på sidene våre og ta ut verdifull statistikk både hva angår lesertall, skjermoppløsning, hvilke enheter brukerne vår benytter, hvor de kom fra etc. Dette er kun aggregerte data og identifiserer ikke deg som bruker. Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out.

Vi har implementert Google Analytics basert på bannerannonsering, slik at vi også kan hente ut demografiske data om våre brukere som Google samler inn (alders- og kjønnsfordeling, interesser). Vi bruker også Googles annonseløsning, Google Adwords, som viser annonser basert på tidligere sidebesøk og interesser herunder søkehistorikk i Google. Dersom du vil justere data Google har lagret om dine interesser, lar Google deg gjøre det her.

Informasjonskapsler som blir brukt på bergenlive.no:
•    Google Tag Manager
•    Hotjar
•    Google analytics
•    Doubleclick
•    Facebook pixel

Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder. 

Ved å bruke bergenlive.no godtar du at vi benytter informasjonskapsler nevnt over.

Om du ikke ønsker å akseptere bruk av informasjonskapsler kan du gjøre tilpasninger i innstillinger i din nettleser, slik at den automatisk avviser informasjonskapsler eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vi gjør oppmerksom på at bergenlive.no kanskje ikke vil fungere optimalt om du velger å skru av cookies.

6. Profilering

Til elektronisk markedsføring benyttes noen ganger profilering. Med profilering menes at den behandlingsansvarlige foretar anonymiserte analyser av de registrertes antatte interesser eller preferanser. Formålet med denne behandlingen er at de registrerte skal motta så relevant informasjon som mulig. Bergen Live AS sine interesser i å foreta behandlingen er å tilby markedsføringsinnhold som er treffende og ikke plagsomt (pga. irrelevans) for mottagerne.

Behandlingsgrunnlaget er interesseavveiing iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Avveiingen som den behandlingsansvarlige foretar veier den berettigede kommersielle interessen til virksomheten ved å tilby relevant markedsføring og den registrertes fordel ved å motta relevant informasjon, opp mot ulempen ved å gjennomføre begrenset profileringen basert på kjøpshistorikk. 

Den registrertes kjøpshistorikk benyttes til å foreta anonymiserte analyser av den registrertes preferanser for konserter/arrangementer. Et eksempel er at den behandlingsansvarlige vurderer at den registrerte som har deltatt på en rockekonsert, er interessert i å motta markedsføringshenvendelser om andre rockekonserter, men ikke i informasjon om vinsmakinger. Kjøpshistorikken er knyttet til den registrertes mailadresse, og lagres inntil samtykke til markedsføring trekkes tilbake. Den registrerte kan reservere seg mot profileringen ved å kontakte Bergen Live AS. Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke "tagger" Bergen Live AS har tilknyttet den registrerte basert på kjøpshistorikk og be om at disse blir justert eller fjernet. Med "tagger" menes beskrivelser av en preferanse for et type arrangement, f.eks. "rockekonserter" eller "vinsmakinger". 

Tilleggsvis foretar vi noen ganger profilering basert på de registrertes interesse for de aktuelle markedsføringshenvendelsene. Eksempelvis kan vi foreta en ny markedsføringshenvendelse om et budskap der vi ekskluderer de som ikke interesserte seg for den forrige henvendelsen om det samme budskapet. Til dette formålet lagrer vi informasjon om hvilke e-postadresser som har åpnet og klikket på lenker i nyhetsbrev. Også her er behandlingsgrunnlaget interesseavveining.

Opplysningene til profileringsformål blir lagret inntil samtykke til markedsføring trekkes tilbake eller inntil den registrerte ber den behandlingsansvarlige om å fjerne disse. 

Profileringen som er beskrevet ovenfor benyttes til elektronisk markedsføring gjennom nyhetsbrev samt i Facebook-nettverket. I Facebook-nettverket benyttes tilleggsvis målretting av annonser basert på profilering i Facebook-nettverket. For mer informasjon om dette henviser vi til Facebook sin personvernerklæring. 

Bergen Live AS bruker også Googles annonseløsning, Google Adwords, som viser annonser basert på tidligere sidebesøk og interesser herunder søkehistorikk i Google. Dersom du vil justere data Google har lagret om dine interesser, lar Google deg gjøre det her.

7. Organisering av frivillige på Bergenfest

Stiftelsen Bergen Music Fest samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med organisering av frivillige medarbeidere på festivalen Bergenfest. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å kunne gjennomføre dette arbeidet. Stiftelsen Bergen Music Fest får utlevert personopplysninger fra Marcato, som er Stiftelsens leverandør av system for organisering av frivillige på festivalen, for å kunne fordele i arbeidsgrupper, lage skiftplaner og sende ut informasjon. 

En egen databehandleravtale mellom Marcato og Stiftelsen Bergen Music Fest regulerer hvilken informasjon Stiftelsen har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Til ovennevnte formål lagrer vi navn, fødselsdato, telefon, mailadresse, kontaktinfo til pårørende, adresse, postnummer, info om førerkort, språk, relevant arbeidserfaring, allergier/spesiell diett, tilgjengelighet i arbeidsperioden og størrelse i arbeidstøy.

Opplysninger som lagres i Marcato slettes etter endt prosjekt.

Dersom en frivillig medarbeider ved påmelding har samtykket til at Stiftelsen kan ta kontakt ved fremtidige festivalutgaver med nye tilbud om å jobbe frivillig for festivalen, lagres kontaktinformasjonen deres og et sammendrag av deres arbeidserfaring for festivalen frem til evt. samtykket trekkes tilbake av den enkelte.

8. Besøksregistrering og smittesporing

Bergen Live AS samler inn personopplysninger for å kunne bistå kommunelegen med eventuell smittesporing av viruset Covid-19. Til dette formålet registrerer virksomheten de besøkendes navn og telefonnummer samt hvilket sted og tidspunkt de besøkende har deltatt på arrangementet. Dette gjelder ved både konserter og lukkede arrangementer i utleielokalet Snekkerbrakken. Behandlingsgrunnlaget har hjemmel i forskrift om smitteverntiltak i Bergen Kommune, hvor virksomheten pålegges å føre register over alle besøkende. Opplysningene vil kun bli benyttet til dette formålet. Opplysningene lagres internt hos virksomheten og slettes etter 10 dager.

9. Den registrertes rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen. Bergen Live AS oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon. Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine.
  • Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet uriktige, ufullstendige eller feilaktige opplysninger som er registrert om deg.
  • Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt. Våre alminnelige slettefrister finner du ovenfor under informasjonen om de enkelte behandlingene. 
  • Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre.
  • Rett til å protestere: Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår generelle behandling av dine personopplysninger, og du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring.
  • Rett til å få utlevert personopplysninger (dataportabilitet): Du har i noen tilfeller rett til å motta dine personopplysninger, eller få opplysningene overført fra en virksomhet til en annen. Opplysningene skal utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte den behandlingsansvarlige via kontaktinfoen gitt i punkt 1 - Om den behandlingsansvarlige. Vi vil svare på henvendelsen din så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom det er nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.Datatilsynet.no.